Kalite ve Çevre

KALİTE POLİTİKAMIZ

Son kullanıcıya varana dek, müşterimiz konumundaki herkesin, mevcut ve gelecekteki istek ve ihtiyaçlarını mümkün olan en üst seviyede karşılayacak kalitede ürün ve hizmeti;

 • Daha düşük fire ile,
 • Daha düşük maliyetle,
 • Mümkün olan en kısa sürede,
 • Sağlam ve sürekli gelişen bir kalite sistemi ile,
 • Temiz, düzenli ve güvenilir bir çalışma ortamında,
 • Karşılıklı sevgi, saygı, sürekli gelişme ve eğitim temelleri üzerine oturmuş kurum kültürün ve hizmete sahip gayretli çalışanlarıyla gerçekleştirmek ve
 • Modern işletmecilik anlayışımızla sağladığımız güveni her geçen gün artan bir seyirle sürdürebilmektir.

                                                                                                         

ÇEVRE POLITIKAMIZ 

Yaptığımız tüm faaliyetler kapsamında doğa ile uyum içinde yaşamayı felsefe edinerek;

 • Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,
 • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermeyi,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı hedefleriz.