Hakkımızda

GENEL BİLGİ

2019 yılında kurulan Iberyarns Tekstil, genç ve dinamik kadrosu ile her geçen gün büyümektedir.

 

3000 m2 kapalı alana sahip fabrikamızda günlük 10 ton el örgü ipliği üretimi yapılmaktadır. Üretimimizin %99'u ihracat pazarlarına yöneliktir.

 

Amerika, Kanada, İngiltere, Almanya, İspanya, Japonya, Meksika ve diğer Avrupa ülkelerine ihracat yaparak adını bir dünya markası yapmak için sağlam ve güvenilir adımlar atmaktadır.

 

El örgü ipliklerimiz ağırlıklı olarak Akrilik, Yün, Pamuk, Polyester ve bunların karışımlarından üretilmektedir.

İberyarns, çalışanları ile birlikte ticari hayatında müşteri memnuniyeti, güven ve kaliteden ödün vermeden hızlı adımlarla ilerlemektedir.

 

                                                                      

MİSYONUMUZ

Reel sektörde istihdam sağlamak suretiyle milli ekonomiye katkıda bulunmak.

İyi niyet ve potansiyeli üretim ve kazanca dönüştürmektir.

 

VİZYONUMUZ

Ürünlerimizin yerli ve yabancı piyasalarda aranan marka olması için sorumluğumuzun bilincinde olacağız.

Türk tekstil ürünlerinin Dünya pazarlarında yerini alması için üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile çalışmalarımızı yürütüp kalite-fiyat dengesini optimal düzeye getireceğiz.

İşletmemiz ve ürünlerimiz ile uluslararası standartlarda insana ve çevreye saygılı bir marka haline geleceğiz.

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Son kullanıcıya varana dek, müşterimiz konumundaki herkesin, mevcut ve gelecekteki istek ve ihtiyaçlarını mümkün olan en üst seviyede karşılayacak kalitede ürün ve hizmeti;

 

Daha düşük fire ile,

Daha düşük maliyetle,

Mümkün olan en kısa sürede,

Sağlam ve sürekli gelişen bir kalite sistemi ile,

Temiz, düzenli ve güvenilir bir çalışma ortamında,

Karşılıklı sevgi, saygı, sürekli gelişme ve eğitim temelleri üzerine oturmuş kurum kültürün ve hizmete sahip gayretli çalışanlarıyla gerçekleştirmek ve

Modern işletmecilik anlayışımızla sağladığımız güveni her geçen gün artan bir seyirle sürdürebilmektir.

                                                                                                         

ÇEVRE POLITIKAMIZ

 • Yaptığımız tüm faaliyetler kapsamında doğa ile uyum içinde yaşamayı felsefe edinerek,
 • Çevre ile ilgili tüm mevzuatları ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmayı,
 • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermeyi,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı hedefleriz.

 

 

DEĞERLERİMİZ

 • Tüm faaliyetlerimizde çevreyi, insan sağlığını ve doğal kaynakları koruma bilincinde tüm taraflara saygılı hareket ederiz.
 • Bütün görevler önemli, bütün çalışanlarımız değerlidir.
 • En iyi hizmeti verebilmek için teknolojiyi yakından takip ederiz.
 • Tüm ilişkilerimiz güven ve saygıya dayalıdır.
 • Daima en iyi olmak, öncelikli hedefimizdir.

 

 

ETİK KURALLARIMIZ

Taahhüdümüz

İberyarns yerel kanunlara ve düzenlemelere tamamen uyumakla yükümlüdür. Aşağıdaki ilkeler doğrultusunda müşterilerimize hizmet etmekteyiz. 


İBERYARNS olarak; çatısı altında çalışan her bireyin haklarını savunuyor, sosyal eşitliğin sağlanması ve çevrenin korunup yaşatılması ilkesini benimsiyoruz.

 

Daha iyi çalışma standartları için önemsiyoruz;

 

Sosyal Yönetim Sistemi ve Kademeli Etki

İşletmemiz, şirket içerisindeki tüm departmanlarda amfori BSCI Davranış Kuralları Prensiplerini teşvik etmekte ve prensipleri sistemimize dahil etmektedir. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız için sadece kaliteli ürün sunmak değil dürüst, adil ve sosyal sorumluluklarımızın farkında olarak ilişkilerimizi yürütmekteyiz. Bu sebeple onlarla yapacağımız sözleşmelerde ve iletişimlerde her zaman güvenilir, yenilikçi ve şeffaflık ilkesine dayalı davranmaktayız.

 

İşçilerin Dahil Edilmesi ve Korunması

İşletmemiz, tüm işçileri hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmekte ve amfori BSCI Davranış Kurallarının amaçları doğrultusunda korumaktadır.

 

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları

İşletmemiz, işçilerin sendika oluşturma, sendikalara katılma ve toplu sözleşme görüşmeleri yapma haklarına saygı göstermektedir.

 

Ayrımcılık, Şiddet veya Taciz Yasağı

İşletmemiz, tüm işçilere saygılı ve onurlu bir şekilde davranmakta, işçilerin iş yerinde hiçbir şekilde şiddet, taciz, insanlık dışı veya küçük düşürücü davranışlarla karşılaşmamasını sağlamakta ve işçilere karşı ayrımcılık uygulamamaktadır.

 

Adil Ücretlendirme

İşletmemiz, işçilerin adil ücret alma hakkına saygı göstermekte ve geçimlerini sağlayabilecekleri bir maaş ödenmesi adına ilerleme sağlamak için çalışmaktadır.

 

Makul Çalışma Saatleri

İşletmemiz, çalışma saatlerine ilişkin kanunları izlemekte ve belirli istisnalara ilişkin uluslararası referanslara uymaktadır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletmemiz, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamakta, işçilerin sağlık ve güvenliğine yönelik gerçek ve potansiyel riskleri belirlemekte ve bu riskleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için gereken tüm önlemleri almaktadır.

 

Çocuk İşçiliğini Önleme ve Genç İşçiler İçin Özel Koruma

İşletmemiz, doğrudan veya dolaylı olarak yasal asgari yaşın altındaki hiçbir işçiyi istihdam etmemektedir.

İşletmemiz; genç işçilerin olumsuz sağlık, güvenlik, zihinsel ve gelişimsel çalışma koşullarına karşı özel koruma sağlamaktadır.

 

Güvencesiz İstihdamı Önleme

İşletmemiz, doğrudan veya iş ortakları aracılığıyla hiçbir şekilde kölelik yoluyla çalıştırma, zorla veya borçlandırarak çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma, kaçak veya gayri iradi çalıştırma uygulamalarında bulunmamakta ve işe alım sorumluluklarıyla ilgili uluslararası prensiplere uymaktadır.

 

Borç Karşılığı, Zorla Çalıştırma veya İnsan Kaçakçılığının Önlenmesi

İşletmemiz kendisi veya iş ortakları üzerinden, devlet tarafından uygulanan zorla çalıştırma

uygulamaları da dahil olmak üzere kölelik, zorla çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma, ödünç çalıştırma, insan kaçakçılığına dayalı veya gönülsüz çalıştırma eylemlerine hiçbir şekilde katılmaz.

 

Çevrenin Korunması

İşletmemiz; çevresindeki toplulukların, doğal kaynakların, iklimin ve genel ortamın üzerindeki olumsuz etkileri önlemek, azaltmak ve iyileştirmek için yeterli seviyede önlemler uygulamaktadır. Doğal kaynaklarımız ve karbon emisyonu oranlarımız takip edilmektedir.

 

Etik İş Davranışları

İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvet eylemlerinde yer almamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması

Tüm muhataplarımızın kişisel verilerinin yasaya uygun korunmasını sağlamaktayız.

 

Şikayetlerin Değerlendirilmesi

Tüm muattaplarımızın şikayetlerinin değerlendirilerek çözüm yolları bulunmak için uğraş verilmektedir.