Etik ve Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

  • Tüm faaliyetlerimizde çevreyi, insan sağlığını ve doğal kaynakları koruma bilincinde tüm taraflara saygılı hareket ederiz.
  • Bütün görevler önemli, bütün çalışanlarımız değerlidir.
  • En iyi hizmeti verebilmek için teknolojiyi yakından takip ederiz.
  • Tüm ilişkilerimiz güven ve saygıya dayalıdır.
  • Daima en iyi olmak, öncelikli hedefimizdir.

  

ETİK KURALLARIMIZ

Taahhüdümüz

İberyarns yerel kanunlara ve düzenlemelere tamamen uyumakla yükümlüdür. Aşağıdaki ilkeler doğrultusunda müşterilerimize hizmet etmekteyiz. 


İBERYARNS olarak; çatısı altında çalışan her bireyin haklarını savunuyor, sosyal eşitliğin sağlanması ve çevrenin korunup yaşatılması ilkesini benimsiyoruz.

Sosyal Yönetim Sistemi ve Kademeli Etki
İşletmemiz, şirket içerisindeki tüm departmanlarda amfori BSCI Davranış Kuralları Prensiplerini teşvik etmekte ve prensipleri sistemimize dahil etmektedir. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız için sadece kaliteli ürün sunmak değil dürüst, adil ve sosyal sorumluluklarımızın farkında olarak ilişkilerimizi yürütmekteyiz. Bu sebeple onlarla yapacağımız sözleşmelerde ve iletişimlerde her zaman güvenilir, yenilikçi ve şeffaflık ilkesine dayalı davranmaktayız.

İşçilerin Dahil Edilmesi ve Korunması
İşletmemiz, tüm işçileri hakları ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmekte ve amfori BSCI Davranış Kurallarının amaçları doğrultusunda korumaktadır.

Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları
İşletmemiz, işçilerin sendika oluşturma, sendikalara katılma ve toplu sözleşme görüşmeleri yapma haklarına saygı göstermektedir.

Ayrımcılık, Şiddet veya Taciz Yasağı
İşletmemiz, tüm işçilere saygılı ve onurlu bir şekilde davranmakta, işçilerin iş yerinde hiçbir şekilde şiddet, taciz, insanlık dışı veya küçük düşürücü davranışlarla karşılaşmamasını sağlamakta ve işçilere karşı ayrımcılık uygulamamaktadır.

Adil Ücretlendirme
İşletmemiz, işçilerin adil ücret alma hakkına saygı göstermekte ve geçimlerini sağlayabilecekleri bir maaş ödenmesi adına ilerleme sağlamak için çalışmaktadır.

Makul Çalışma Saatleri
İşletmemiz, çalışma saatlerine ilişkin kanunları izlemekte ve belirli istisnalara ilişkin uluslararası referanslara uymaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletmemiz, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamakta, işçilerin sağlık ve güvenliğine yönelik gerçek ve potansiyel riskleri belirlemekte ve bu riskleri ortadan kaldırmak ve azaltmak için gereken tüm önlemleri almaktadır.

Çocuk İşçiliğini Önleme ve Genç İşçiler İçin Özel Koruma
İşletmemiz, doğrudan veya dolaylı olarak yasal asgari yaşın altındaki hiçbir işçiyi istihdam etmemektedir.

İşletmemiz; genç işçilerin olumsuz sağlık, güvenlik, zihinsel ve gelişimsel çalışma koşullarına karşı özel koruma sağlamaktadır.

Güvencesiz İstihdamı Önleme
İşletmemiz, doğrudan veya iş ortakları aracılığıyla hiçbir şekilde kölelik yoluyla çalıştırma, zorla veya borçlandırarak çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma, kaçak veya gayri iradi çalıştırma uygulamalarında bulunmamakta ve işe alım sorumluluklarıyla ilgili uluslararası prensiplere uymaktadır.

Borç Karşılığı, Zorla Çalıştırma veya İnsan Kaçakçılığının Önlenmesi
İşletmemiz kendisi veya iş ortakları üzerinden, devlet tarafından uygulanan zorla çalıştırma

uygulamaları da dahil olmak üzere kölelik, zorla çalıştırma, borç karşılığı çalıştırma, ödünç çalıştırma, insan kaçakçılığına dayalı veya gönülsüz çalıştırma eylemlerine hiçbir şekilde katılmaz.

Çevrenin Korunması
İşletmemiz; çevresindeki toplulukların, doğal kaynakların, iklimin ve genel ortamın üzerindeki olumsuz etkileri önlemek, azaltmak ve iyileştirmek için yeterli seviyede önlemler uygulamaktadır. Doğal kaynaklarımız ve karbon emisyonu oranlarımız takip edilmektedir.

Etik İş Davranışları
İşletmemiz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvet eylemlerinde yer almamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması
Tüm muhataplarımızın kişisel verilerinin yasaya uygun korunmasını sağlamaktayız.

Şikayetlerin Değerlendirilmesi
Tüm mutaplarımızın şikayetlerinin değerlendirilerek çözüm yolları bulunmak için uğraş verilmektedir.